جشنواره ای خوب نزدیک است...

                                                                           

                                                                                      

                                                                                                   

                                                                                                             

                                                                                                                      

poster

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


 

بسمه تعالی

مرکز پرورش استعداد های درخشان شهید بهشتی و فرزانگان در نظر دارند جشنواره ی دانش آموزی شعرو قطعه ی ادبی را با عنوان "غوغای واژه ها" با موضوعات  زیر برگزار نمایند .

1-    هر که مرا کلمه ای آموخت مرا بنده ی خود ساخت.(نهج البلاغه)

2-    صبح ها که خورشید در می آید متولد بشویم.(سهراب سپهری)

3-    برنامده و گذشته بنیاد مکن ، حالی خوش باش و عمر بر باد مکن(خیام)

4-    به نام خداوند جان و خرد ، کزین برتر اندیشه بر نگذرد(فردوسی)

5-    تو پای به ره در نه و هیچ مپرس،خودراه بگویدت که چون باید رفت(عطار)

6-    موضوع آزاد

نکات مورد توجه برای شرکت کنندگان در مسابقه :

1-    اشعار وقطعه های ادبی بایستی ازآثار ادبی خود دانش آموز باشد .

2-    آثاری که بعد از بیست فروردین ماه ارسال شود ، به بخش داوری معرفی نمی گردد .  

3-    دانش آموزان دوره ی اول و دوم متوسطه می توانند دراین  جشنواره شرکت نمایند .

4-     ازآثار برگزیده در تاریخ 11اردی بهشت ماه 93 تقدیر به عمل می آید و در طول مراسم، ،معرفی وارائه خواهد شد  .

5-      علاقه مندان می توانند آثار خود را حداکثر تا تاریخ 20/1/1393 به رایانامه ی جشنواره  ارسال نمایند:      nsampadbeh@gmail.com

برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره مراجعه نمایید.

www.nsampadbeh.khschools.ir