-این جمعیت نمیخواد فک کنه!

نمیدونه چیکار میکنه!؟

این جمله رو یک نویسنده ی بزرگ با خشم، مطرح کرد!

خوب!؟نظرت چیه!؟به این دیوونه های بی عقل فیلمو نشون بدیم؟

-ای کاش میشد...آخه چجوری؟میشه نشون بدیم؟

-بههههه هااااااهه هه....می بینم که تو هم نمیخوای باور کنی که اینا همه عقلشون به چشمشونه!

سینما پارادیزو نویسنده و کارگران:جوزپه تورناتوره،برنده اسکار1998


وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِی اَلْأَرْضِ یُضِلُّوكَ عَنْ سَبِیلِ اَللَّهِ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ اَلظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ(116/انعام)

ترجمه: اگر از بیش‏تر مردم روى زمین پیروى كنى، تو را از راه (درست) خدا گمراه مى‏كنند زیرا آن‏ها تنها از گمان پیروى مى‏كنند و تخمین و حدس (واهى) مى‏زنند.


زمانی که یعقوب لیث شکست خورد وی را در قفسی محصور کردند. هنگام شام جلویش ظرف غذایی گذاشتند. سگی ولگرد با زیرکی ظرف غذایش را به دندان گرفت و فرار کرد. یعقوب شروع کرد به خندیدن. زندانبان پرسید به چه می خندی؟ گفت به حال خودم که صبح چهارصد شتر فقط مطبخ مرا حمل می کردند و شام نشده یک سگ تمام مطبخ مرا می برد. زندانبان پرسید: علتش چه بود؟ یعقوب گفت: هر گاه "افراد بر سر جای خود" نباشند اینگونه میشود. من کارهای بزرگ را به انسان های کوچک سپردم و کارهای کوچک را به انسانهای بزرگ. بزرگان از انجام کارهای کوچک شرم داشتند و دیگران توان انجام کارهای بزرگ را نداشتند و اوضاع این شد که می بینی!


شرح حال برگزاری جشنواره غوغای واژه ها و فیلم فجر....