و یک ترانه که در امتحانات متولد شده است...

  :

باید منو از این به بعد فقط خیابون ببینی

تو پیروزی یا انقلاب،ی مرد داغون ببینی

مثله یه سرو سر به زیر که از کمر شکستنش

مثله یه چارشنبه سوری میون بارون ببینی

                     ***
دلم هوای هیشکی رو تو این روزا نمیکنه

یه باغبونِ خسته تو دلِ کویرِ کرمونه

گون میکاره اونجا و خاک،به خاک بند نمیشه

دلش تویِ باغچه یِ یک متریهِ توی شمرونه ِ

                    ***

دلم فقط گریه میخواد کنار دود و پنجره

یه روز کنار آب و آسمون و رود و  پنجره

فقط به تو فکرنکنم هرچی میخواد بشه، بشه

چشام بره روی دو نخ سیگارو عود و پنجره

                     ***
آی پادم خاموش میشه میخوام یکم آروم بشم

پرده ها رو می کشم  تاریک  بشه  تموم بشم

گوشیمم خاموش شد از همون یکی دو سالِ پیش

شاید اینار با یِه تیغ صادراتی وارد حموم بشم...                                                                       "صافحیان"