تو منتظر یه قطاری...قطاری که تو رو به دور دست ها خواهد برد.تو می دونی که امیدواری این قطار تو رو به کجا ببره.اما نمی تونی مطمئن باشی،البته مهم هم نیست،چطور این میتونه بی اهمیت باشه؟...چون ما تا ابد با هم خواهیم بود...

   "inception(تلقین),اسکار بهترین فیلم برداری2011,کارگردان:کریستوفر نولان,با بازی لئوناردو دیکاپریو"


    وقتی که در کوپه ات تنها می مانی تازه دیوانگی آغاز می شود... و اما دیوانگی این بار من:

   تاریکی شب... قطــــار... ســـوت ممتــــــد...

   یــــــک کـــــوپه و انـتـظــــــارهای بــــی حد

   عــــاشق که شدی، حـــکم دلت اعـــدام است!

   یـــک دار، نشســـــــته در قطـــــــاری مـــرتد

                                                                            "صافحیان"


    و تسلیت ایام سوگواری محرم...کاش خدای حسین کمک کند و بیشتر بفهمیــم...