اَلدَّهرُ یَومانِ : یَومٌ لَكَ وَ یَومٌ عَلَیكَ فَإذا كانَ لَكَ فَلا تَبطَر وَ إذا كانَ عَلَیكَ فَاصطَبِر ؛

   دنیا دو روز است : روزى به سود تو و روزى به زیان تو . هرگاه به سود تو بود ، سركشى نكن و وقتى به زیان تو بود، شكیبایى پیشه كن .

   (امام علی،غرر الحكم و درر الكلم، حدیث1917)
 
   با این که بسیار کم منابع مذهبی اسلامی میخونم اما پس از دو سال متوجه این نظر امام علی شدم!و فهمیدم که از این کامل تر هم نمی شد!خودش یک شعر بی نظیره...
 
   


   چشــــم در چـشم تو نـگــاه شـدن

   بعـــد در فـــکـر تــو تـبــاه شـدن

   تــــرس از خســـتگی و آه شـدن

   مثـــلِ ســوزن درون کـــاه شـدن


             شــــــعـر بـاید فقـط همین باشــد

             غصـه با شــاعرش عجیـن باشــد

  

   مثلِ یک مــرد راســت مـــردن را

   یــکــه از ارث ســـهـم بـــردن را

   تــوی حــمـام لیــــز خـــوردن را

   فــکــر در مــوردِ همــیـن زن را 
 

             بــــایـد امــشـب به دار بـــزنـم

             پنــجه رویِ ســه تـــار بـــزنـم

 

   چشم هـایت بــرام،معمـولی است

   کار هـایت- تمــام-،معمولی است

   بـاز این فکرِ خــام،معمولی است

   قرص... دیـازپام...معمولی است


             شـاید این شعر آخرین حرف است

             دودِ سیگار...[همزمان برف است]

                                                                            "صافحیان"


   و این رباعی هم تقدیم شما...
 
   با دسـت پر از دعــایـتان کـاری نیــست
  
   با گـریه و هــای هایتان کـــاری نیــست
 
   کـی گفـته کـه در چــادر مشــکی بــانو
 
   لبــخـند و نگـــاه هــایتان کـــاری نیست؟
 
                                                                "صافحیان"


hegel